“ความสัมพันธ์แบบสองทางกับพลังที่สูงขึ้น”

เนื่องจากประสบการณ์การปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประสบการณ์ที่ได้รับการอธิบายไว้ในการทดลองจึงขยายออกไปได้หลากหลายตั้งแต่ “ความสัมพันธ์แบบสองทางกับพลังที่สูงขึ้น” และ “รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติโดยทะเลหรือบนยอดเขา” (เช่นกีฬาหรือโยคะ) การรับรู้อย่างฉับพลันร่างกายรู้สึกเชื่อมต่อหรือลอยตัวสมาธิหรือสวดมนต์ “

ไม่มีคำแนะนำใด ๆ ที่รวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการรับประทานอาหารกิจกรรมทางเพศหรือยาเสพติด นักวิจัยยืนยันว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของ “คำจำกัดความที่กว้างขึ้นและทันสมัยของจิตวิญญาณที่อาจเป็นอิสระจากศาสนา” เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของบทแนะนำที่ผู้เข้าอบรมได้รับมาก่อนสอนพวกเขาว่า “เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่พวกเขา [[] รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจที่สูงขึ้นหรือการปรากฏตัวทางวิญญาณ”