วัดกลางท่าข้าม

ในสมัยโบราณวัดกลางท่าข้ามเคยเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางเรือซึ่งมีผู้คนสัญจรข้ามไปมาระหว่างตลาดท่ามข้ามกับวัดกลางท่ามข้ามอยู่เสมอ แม้วัดนี้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในปีพ.ศ.ใด หากมีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่าแก่อันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป ปางสมาธิศิลปะอยุธยา

นอกจากนี้ภายในวิหารเดียวกันยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อศรี หลวงพ่อธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่คู่กับวัดนี้ โดยเป็นพระเนื้อทราย ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่วัดนี้เก็บรักษาไว้อย่างดีมาโดยตลอด นั่นคือ เครื่องอัฐบริขารที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้กับหลวงพ่อเพื่อน อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางท่าข้าม ประกอบด้วย เรือพระราชทานสำหรับหลวงพ่อเพื่อน (เรือสัมปั้น)ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พัด (ตาลปัฏ) ปิ่นโตเถาใหญ่ 4 ชั้น ย่าม ทำด้วยหนังอย่างดี ผ้าไตรแพร กาน้ำร้อน ซึ่งตรงก้นกามีรูเจาะกระจายความร้อนเป็นของหายาก บาตร ทำด้วยโลหะ และตะเกียง ทำด้วยทองเหลืองซึ่ง พระองค์รับสั่งให้ทำขึ้น 9 ใบ ทั้งนี้ มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่เสด็จประพาสจะไปประทับที่วัดพระนอนจักรสีห์ ทว่าเวลาไม่เอื้ออำนวยจึงทรงประทับค้างแรมที่วัดนี้เสียก่อนแล้วได้ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเพื่อน จากนั้นหลวงพ่อเพื่อนยังได้นำเสด็จไปยังวัดพระนอนจักรสีห์ ก่อนจากหลวงพ่อจึงรู้ว่าพระองค์คือ พระมหากษัตริย์พร้อมกันนั้นพระองค์ได้พระราชทานเครื่องอัฐบริขารนี้ให้กับหลวงพ่อนับว่าเป็นสิ่งพิเศษที่ใช่ว่าทุกวัดจะได้รับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand