ห้องเรียนแสนสนุก

ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการที่ “ห้องเรียนที่น่าเบื่อ” กลายเป็น “ห้องเรียนแสนสนุก” สังเกตได้จากแววตาที่เปี่ยมประกายอยากรู้อยากเห็นและรอยยิ้มกว้างๆ เสียงหัวเราะดังๆ ของเด็กนักเรียน เมื่อสนุกในการเรียนรู้ ก็แน่นอนว่าเด็กจะเข้าใจ จดจำ ฝึกฝน สืบค้น ต่อยอด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

ครูทุกคนในยุคนี้ สามารถเป็นผู้สร้างห้องเรียนแบบนั้นได้ โลกอินเทอร์เน็ตเปิดให้ครูได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อนครูด้วยกันที่พร้อมจะมาแบ่งปัน มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่ครูสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนได้ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในห้องเรียนไทย คือการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่คุณครูส่วนหนึ่งได้นำมาบอกเล่า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth